За нас

Възраждане на Българската Културна Традиция и Духовност


България е земя на традициите – най-древните традиции на най-древните хора. България е земя на вярата – изначалната вяра на човечеството, съхранила първообраза на света и свещените начала на живота. България е земя на Словото – Словото, което сътворява и управлява всичко. България живее навсякъде, където нейните синове и дъщери пазят свещените традиции в своите родове и семейства, облагородяват чрез вярата своето обкръжение и творят със Словото битието си, така че българският дух да пребъде навеки.

e-mail: pr@rodovzavet.com