Исторически личности

Исторически личности


Щрихи от духовно-моралния профил на Васил Левски

Дата: 16.02.2016г.

Автор: Добринка Тодорова

Категория: Исторически личности, Възраждане

Всеки народ има личности, с които иска да се отъждествява, личности емблеми за духовния му ръст. С тях народът иска да го оприличават, те са неговият своеобразен паспорт пред света...

Кои са новите будители?

Дата: 01.11.2015г.

Автор: Ася Василева

Категория: Исторически личности, Възраждане

Неведнъж се е налагало да възкръсва българщината от пепелищата на робства и разрухи. Опожарявано, сечено и брулено – якото дърво на българския ген винаги е успявало да почерпи сили от дълбоките си корени...

e-mail: pr@rodovzavet.com