Ново Българско Възраждане

Статии


Религия на омразата. Цветан Гайд за лицемерието на човешката религия.

Дата:07.10.2016г.

Автор: Цветан Гайд

Категория: Родове и родина

Директорът на Института по Т-Наука, разчел тракийската писменост, академик Цветан Гайд, възстановяващ приемствеността между Орфизма и учението и практиката на богомилите, и президиращ Тракийската Църква, говори за лицемерието на човешката религия.

Цветан Гайд: Какво се крие зад лозунгите на патриотичния популизъм?

Дата: 06.09.2016г.

Автор: Цветан Гайд

Категория: Родове и родина

В Деня на Съединението директорът на Института по Т-Наука, разчел тракийската писменост, академик Цветан Гайд, възстановяващ приемствеността между Орфизма и учението и практиката на богомилите, и президиращ Тракийската Църква, говори за псевдопатриотизма, популизма и истинското единение.

Кои са новите будители?

Дата: 01.11.2015г.

Автор: Ася Василева

Категория: Исторически личности, Възраждане

Неведнъж се е налагало да възкръсва българщината от пепелищата на робства и разрухи. Опожарявано, сечено и брулено – якото дърво на българския ген винаги е успявало да почерпи сили от дълбоките си корени...

Щрихи от духовно-моралния профил на Васил Левски

Дата: 16.02.2016г.

Автор: Добринка Тодорова

Категория: Исторически личности, Възраждане

Всеки народ има личности, с които иска да се отъждествява, личности емблеми за духовния му ръст. С тях народът иска да го оприличават, те са неговият своеобразен паспорт пред света...

За всички патриоти и родолюбци

Дата: 15.10.2015г.

Автор: Еклектика

Категория: Родове и Родина, Възраждане

Ние може много да говорим за свещената земя, в която живеем, но тя е свещена само ако в нея обитава Светият. Ние не може да бъдем велики и свети, земята да ни е свята, ако не сме я посветили на Оня Бог, Който обитава от край време в нея. Защото Единението идва само от Единия Бог...

Моят род – моя крепост

Дата: 05.10.2015г.

Автор: Ася Василева

Категория: Родове и Родина

Днес навсякъде може да се чуят упреци за това колко изпуснато и ненадеждно е новото поколение. Как младите нямат уважени е и страх от никого и т.н. Но по децата може да се съди за обществото, което ги е създало, и най-вече за семейната среда...

Хорото-най-древното писмо от живи йероглифи

Дата: 11.10.2015г.

Източник: Еклектика

Категория: Народни обичаи, Традиции

Хороигранието като Мистерийна драма в българския фолклор за древните ни предци представлявало “платно, на което се изографисват писма от живи йероглифи"...

Традиционната дреха на българската жена

Дата: 02.10.2015г.

Автор: Таня Колева

Категория: Народни обичаи, Традиции

Наблюдавайки чудните носии, завещани от нашите майки, разчитайки тяхното послание с мистичния език на символите, ние се докосваме до вътрешния свят, до душата на българката...

e-mail: pr@rodovzavet.com